Skleněná stodola

Skleněná stodola původně sloužila jako klasická stodola, ze které vytvořil Rudolf Schmid unikátní všeumělecké dílo. Na stěnách stodoly, které tvoří šest naddimenzovaných stěn skla, jsou zmapovány historické pověsti a mýty Bavorského lesa.

Unikátem jsou také vyřezávaná vrata stodoly.

V roce 2006 bylo dílo oceněno „Cenou Sklářské cesty“ (Glasstraßen-Preis).