Švábsko

Švábsko je historické území v jihozápadní části Německa. Za největšího rozmachu říše patřilo k Švábsku severní Švýcarsko a východní Francie. Roku 496 bylo území připojeno k Franské říši, následně od roku 971 k vévodství.  Po roce 1268 se rozpadlo na několik menších území. Ve 14. a 15. století vznikl švábský spolek a švábský městský svaz. Ve středověku k němu patřilo i Vorarlbersko, dnešní Lichtenštejnsko, německé Švýcarsko a Alsasko (dnes součást Francie).

Rozloha: 9 993 km2
Počet obyvatel: 1 806 025 obyvatel
Správní sídlo: Augsburg
Největší města: Augsburg, Kaufbeuren, Memmingen

Augsburg

AugsburgJediné město v Německu, které má zákonem daný vlastní státní svátek „Augsburgský svátek míru“. Slaví se 8. srpna na památku dohody mezi protestanty a katolíky z roku 1555.
Augsburg je univerzitní a historické město. Je hlavním sídlem a městem Švábska. Jméno bylo odvozeno od římského sídla Augusta Vindelicoruma.
Rok 15. př. n.l. se uvádí jako rok založení města, kdy byl nejdříve postaven pouze legionářský tábor, později sloužící jako zásobovací tábor. Přímo vedle tábora se během 1. století začalo stavět civilní město Augusta Vindelicorum. Roku 95 se město stalo hlavním správním centrem provincie Raetie, které svou rozlohou zasahovala až do horní Itálie.
V roce 260 se dostaly do Itálie a Raetie germánské kmeny Juthungů a zavraždily tisíce obyvatel. Pří návratu do svého rodného území prohrály bitvu s římským místodržitelem.
Větší význam získal Augsburg ve středověku po bitvě na Lechu, kde císař Ota I. Veliký porazil Maďary . V červnu 1156 dal sám císař Fridrich I. Barbarossa městu městská práva, kteá se o sto let později, ještě rozšířila. Město používalo vlastní pečeť a vybíralo daně od obyvatel.

9. března 1276 bylo Rudolfem I. Habsburským udělen městu privilegium na ustanovování zákonů. V roce 1276 se městské právo shrnulo v městském sborníku.
Mezi 15. a 16. stoletím bylo město jedním z nejvýznamnějších finančních center v Evropě s rodinami Walserů a Fuggerů, byla v roce 1540 založena burza. Bohatství města také dosvědčují radnice a jiné stavby. V 16. století se město stalo jedním z center reformace. V roce 1530 zde přívrženci Martina Luthera předložili své takzvané Augsburgské vyznání. V roce 1555 se podepsal augsburgský mír, ukončující spory mezi protestanty a katolíky
Po zániku Římské říše 1806 ztratilo město politickou nezávislost. Začal se rozvíjet textilní a strojírenský průmysl. Mezi nejznámější firmu patřila automobilka MAN, kde v roce 1892 Rudolf Diesel vynalezl Dieselův motor.

Památky:
radnice_augsburgKatedrála Panny Marie (Dom unserer Lieben Frau) – pětilodní stavba se dvěma věžemi (62 metrů), stavba byla dokončena v roce 1075, postavena v románském stylu
Basilika sv. Oldřicha a Afry (St. Ulrich und Afra) – cihlová gotická trojlodní basilika
Radnice – z let 1615 – 1624 má dvě věžičky a vysoký štít
Fuggerei – založil bankéř Jakob Fugger, poskytl asi 67 řadových domů za symbolickou cenu, funguje dodnes
městského opevnění – zachovány části hradeb a 4 věže
Maxmiliánovo muzeum– vystavuje v několika poschodích historické plastiky, zlatnické výrobky a expozici k městským dějinám
FuggerŠvábské muzeum řemesel – má expozice starých řemesel a cechů
Římské muzeum – vystavuje archeologické nálezy od paleolitu přes římskou antiku až do 8. století
Schaetzlerův palác –  galerie německého renesančního a barokního malířství i grafiky
Skleněný palác (Glaspalast) –  bývalá tkalcovna z roku 1910, kde je umístěno několik galerií moderního umění
Zoologická zahrada –  nejnavštěvovanější v Bavorsku
Botanická zahrada