Horní Franky

Horní Franky jsou doslova rájem, pro ty co milují krásnou přírodu a pivo. V regionu se vaří až tisíc druhů piva. Díky svým pivovarům, kterých je kolem 200, se řadí mezi region s nejvíce počtem pivovarů na jednu osobu, mají až 1000 druhů piva a můžete se vydat po speciální pivní cestě napříč pivovary.

Na východě Horní Franky hraničí s Karlovarským krajem. Většina regionu je pozůstatkem historické země Frank.

Rozloha: 7 230 km2
Počet obyvatel: 1 056 065 obyvatel
Správní sídlo: Bayreuth
Největší města: Bayreuth, Bamberg, Coburg, Hof

Bayrauth

Historické město, ležící v severní části Bavorska na řece červený Mohan (Rohan Main), je hlavním a největším městem oblasti Horní Franky. Bayereuth nejvíce ve světě proslavil operní festival Richard-Wagner-Festspiele, který se každoročně pořádá.

BayrauthMěsto bylo založeno okolo roku 1550. První písemná zmínka pochází už z roku 1190. Mezi roky 1603- 1769 byl Bayerauth sídlem markrabat z roku Hohenzellernů. Po třicetileté válce dosáhlo město většího rozkvětu. V 18. století díky markraběnce Vilemíně sestře pruského krále Fridricha II., která si vzala bayrautského markraběte Friedricha. Syn markraběte Christiana Ernesta založil roku 1701 novou čtvrť Sank Georgen. Město směřovala nejprve do barokního a poté do rokokového stylu.
V roce 1810 byl Bayerauth společně s celými Frankami přičleněn do Bavorského království, což trvá doposud.

Památky:
Festivalové divadlo (Festspielhaus)
Operní dům (Märkgräfliches Opernhaus)
Nový zámek a Dvorní zahrada
Zámecký kostel ve Starém zámku
Park Eremitage
Německé zednářské muzeum
Haus Wahnfried (Muzeum Richarda Wagnera)
Pivovarnické muzeum pivovaru Maisel
Městské muzeum
Muzeum Jeana Paula
Muzeum Franze Liszta

Osobnosti spjaté s historií města:
Richard Wagner – hudební skladatel, žil v Bayreuthu od roku 1872 a založil operní festival

Bamberk (Bamberg)

Nejstarší historické zmínky pochází z roku 902. Jsou to zmínky o hradu, který byl v té době ve vlastnictví rodu Banberků. Banberkové přišli o území roku 902 v boji s franskými Konrádovci a území později připadlo královské koruně.

V roce 1007 založil císař Jindřich II., který dostal území od svého bratrance Otty II., biskupství a k tomu začal stavět císařskou falc a honosný Dóm. Nejdříve bylo biskupství přímo podřízeno papeži, později i přes protesty připadlo městu. V době nástupu reformace byla biskupská moc oslabena. Za doby třicetileté války zůstalo město na straně Katolické ligy a bylo obsazeno švédskými vojsky. Krátce předtím bylo, ještě město místem konání brutálních sérií čarodějnicích procesů, za které nesl zodpovědnost sám bamberský biskup Jan Jiří z Dorhneimu. Přesné počty obětí, které během těchto procesů padly, nejsou uvedeny. Po skončení války přišel kulturní rozkvět. Pod vedením biskupů z roku Schönbornů, došlo v 18. století k barokní výstavbě interiérů středověkých kostelů. V roce 1802 byl Bamberk přiřazen k Bavorsku na základě dohody.

Památky

stara_radnice_bamberkStará radnice
Uprostřed mostu přes říční kanál Mohan – Dunaj stojí Stará Radnice (Altes Rathaus). Postavili ji měšťané roku 1386 mezi městským a biskupským územím na ostrůvku na řece Regnitz. V průběhu let se fasáda radnice měnila z barokní až do rokokové. V polovině 18. století byla fasáda radnice změněna na freskovou.

O vzniku  radnice na mostě existuje pověst. Měšťané požádali vládnoucího biskupa o část země na výstavbu radnice, ten je odmítl. Proto měšťané uprostřed řeky zatloukli dřevěné kuly, a tím vytvořili umělý ostrov, na kterém postavili radnici.

Bamberský dóm ( Cíšařský dóm)
bamberk_domTehdejší katedrála v Bamberku byla založena začátkem 11. století římským králem Jindřichem II. a jeho manželkou. Nese stejný název jako katedrála ve Wormsu, Mohuči a Špýru, Císařský dóm.
Stejně jako jiné velké katedrály byl dóm postaven se dvěma chóry a čtyřmi rohovými věžemi. Západní věž se dostavěla v pozdějších letech, při rekonstrukci původního chrámu po velkém požáru roku 1185, kdy se skoro celý dóm stavěl od základu.
Císařský dóm má celkem pět vchodů. Přímo z náměstí vedou tři hlavní vchody. Severní vchod je označován jako Fürstenportal (knížecí portál), je nejhonosnější a největší, a ostatní dva na východní straně Damspforte (Adamův vstup) a Gnadenpforte (vchod milosti).

Kostely:
kostel Matky Boží (Zu Unserer Lieben Frau nebo Obere Pfarra) – gotický kostel ze 14. století
klášter a kostel sv. Michaela – založený v roce 1015, později po zemětřesení roku 1610 byl kostel opraven na novogotický
kostel sv. Martina – barokní kostel z roku 1693, navržený bratry Dientzenhoferovými