Horní Falc

Horní Falc je jedním z historických území Bavorska. Leží v jeho východní části na hranicích s Českou republikou. Oblast Horní Falc vznikla z původního říšského území Nortgavska. V minulosti patřilo toho území pod českou korunní zemi.

Po pádu rodu Šlaufů spadala většina území k rukou bavorského šlechtického rodu Wittelsbachů, kterým také patřil do 13. století Rýnský Falc. Začátkem 16. století bylo území pojmenováno jako Horní Falc. Hlavním centrem se stal Amberg. Roku 1353 po složitých jednání přešlo území k zemím Koruny české. O dvacet let později však král Karel IV. vyměnil tuto oblast za území Braniborska. V průběhu dlouhé třicetileté války přešel Horní Falc do majetku vévody Maxmiliána I. Po válkách vedených o bavorské dědictví v druhé polovině 18. století získal vládu nad územím Karl Theodor. Se zánikem Svaté říše římské se oblast stala součástí Bavorského království, kterým je doposud.

Svou malebností a typickým bavorským životem je častým cílem turistů, nejčastěji z České republiky.

Známá města regionu jsou Amberk a Řezno (Regensburg).

Rozloha: 9 690 km2
Počet obyvatel: 1 081 536 obyvatel
Správní sídlo: Regensburg
Největší města: Regenburg, Amberk, Weiden in der Oberpfalz

Amberk (Amberg)

ambergAmberk je novodobé kulturní město s mnoha historickými kulisami, které jsou vidění skoro na každém rohu. První zmínka o městě je z roku 1034. Nejznámější památky, které stojí za to navštívit, jsou: bazilika sv. Martina, farní kostel sv. Jiří, poutní kostel Panny Marie, františkánský klášter u poutního kostela, bývalý františkánský klášter ve městě, bývalé jezuitské koleje u farní kostela sv. Jiří, klášter chudých školských sester de Notre Dame, radnice, stará tvrz, městské hradby, kurfiřtský zámek. V kurfiřtském zámku v Amberku je dnes sídlo úřadu zemské rady Amberg-Sulzbach. Impozantní stavební dílo patří spolu s kurfiřtskou zbrojnicí a stavbou vodní brány tzv. městské brýle, které spojují zámek a zbrojnici) k jedné z nejkrásnějších budov v regionu, stará tvrz, městské hradby.

Na hranice s Českou republikou je to z  Amberku pouhých 80 kilometrů a proto je jedním z měst, které je hodně navštěvováno převážně v předvánočním časem. Na trhu Weihnachtsmarkt  před radnici můžete nasát tradiční vánoční atmosféru a dát si něco dobrého k jídlu či pití.

Velmi oblíbená a celoročně navštěvovaný je místní aquapark Kurfiřtské lázně.

Řezno (Regensburg)

regenbrugRegenburg je čtvrtým největším městem Bavorska. Leží na nejsevernější části řeky Dunaje. Od roku 2006 je historické centrum města zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Právě historické centrum je turisty často vyhledávané. Katedrála sv. Petra je dominantou města, pochází ze 13. století. Je pozůstatkem vévodského dvorce Wittelsbachů, patří k nejvýznamnějším gotickým památkám v Bavorsku.

Najdeme zde také nejstarší kamenný most v Německu nazývaný Kamenný most v Řezně. Most byl vystavěn mezi léty 1135 a 1146. Dlouhý je 330 metrů. Ve své době to byl jediný most přes řeku Dunaj a město díky tomu bohatlo na vybírání mýtného.

Weiden in der Oberpfalz

Bavorské město Weiden bylo poprvé zmíněno v roce 1241 jako pouhé pastviny. První předpokládané osídlení bylo kolem roku 1000. Roku 1531 mělo město 2 200 obyvatel a v blízké době se stalo významným obchodním centrem. Největší ekonomický rozkvět přišel v roce 1863, kdy byl Weiden připojen k železniční síti.

Dnes je Weiden historickým městečkem, které každoročně hojně navštěvují turisté. Stará část města uchvátí návštěvníky svými 500 let starými domky s lomeným štítem, staroměstskou radnicí se zvonkohrou a barokním kostele sv. Michaela. Kousek od staré části města je Waldasská škatule. V barokním klášteru můžete zajít na pravěkou, orientální nebo staroegyptskou expozici.

Při procházce kolem řeky Naab můžete relaxovat v zeleném parku Max-Reger-Park, kde v letních měsících hrají pod širým nebem orchestry nebo kabely.